Tamang Hinala #3

Bakit ka maiilang kung wala naman talagang ibig-sabihin ang lahat sayo? Ibig sabihin may something?

3 thoughts on “Tamang Hinala #3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s