Payong

Kit: yey! tuyo na payong ko.

Robbie: nakailang payong na ako dahil sa bagyo.

Kit: alam mo kasi ang payong parang tao lang yan, iniingatan din.

2 thoughts on “Payong

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s